Ad Number: 10114

[email protected]

location_on Turkey

calendar_today 2021-08-18 11:23:12
visibility 2171 Viewing

Ad description

Genel Nitelikler:

 • Min. 6 yıl finans/hazine alanında iş tecrübesi (tercihen enerji sektöründe),
 • Üniversitelerin Finans, Bankacılık, İşletme, Maliye, İktisat, yahut ilintili bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinden mezun.
 • İleri düzeyde İngilizce yazı ve hitap yetkinliği,
 • MS Office ve tercihen SAP (+TRM) yetkinliği,
 • Sıkı deadline'lara, detaylara özen gösterebilecek, yoğun çalışma temposuna uyumlu, sistemsel geliştirmelere açık ve/ya tecrübe sahibi,
 • Analitik düşünme ve sebep-sonuç ilişkileri kuran, sürdürülebilir biçimli analiz edebilen.

 

İş Tanımı:

 • Fon yönetimi, Risk analizleri ve planlamalarının hazırlanmasına destek olunması,
 • Şirketin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesinin denetlenmesi, varlık ve kaynakların korunması için gerekli çalışmaların denetlenmesi.
 • Finansman kayıtlarının hatasız ve tam olarak tutulmasının denetlenmesi,
 • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller için gerekli dokümanların hazırlanmasının sağlanması,
 • Günlük nakit-operasyonel işlemlerin planlanması, takibi, kontrolü, analizi ve organizasyonunun sağlanması,
 • Sözleşme ve sipariş emirlerine göre hazırlanan ödeme planlarının kontrolünün yapılması,
 • Hakediş, ödeme ve tahsilat durumuna göre finansal işlem süreçlerinin yönetilmesi,
 •  Projelere ilişkin yapılan ödemelerin onayı alındıktan sonra sözleşme, hakediş veya sipariş emrine uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması,
 • Kredi risk bilgilerinin SAP TRM sistemine girilmesi ve nakit bütçelere konulmasını teminen ilgili birime yardımcı olunması, vade ve tutarlarına göre anapara ve komisyonların takip ve raporlamasının yapılmasının sağlanması,
 • Projelerin yürütüldüğü ülkelerdeki şirketlerin kayıtlarının ve banka bakiyelerinin kontrol edilmesinin sağlanması,
 • Yurt içi ve yurt dışı bankalarımız ve sair kuruluşlardan mevcut iletişimin sağlanması ve sürdürülmesi ile Gerek durumda istenilen bilgi ve evrakın hazırlanmasının sağlanması,
 • Çalık Enerji Grubu yıllık konsolide nakit akış gerçekleşme ve planlama verilerinin sorunsuz hazırlanması,
 • Farklı dönemselliklerdeki nakit akış planlama ve bağlı raporlamalarının hazırlanması, sunulması,
 • İşveren sözleşmelerinin okunması ve analiz edilmesi, ödeme koşullarına göre özetlerin hazırlanmasını sağlayacak çalışma arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Wage Range

: Fee Not Specified

Education

: I prefer not to say

Age Range

: 18 and over

Experience

: I prefer not to say

Number of Workers

: 1 Staff will be recruited

Profile Picture

Çalık Enerji

location_on Turkey

person Authorized :