Renewable Energy Project Development Manager

Renewable Energy Project Development Manager Job Postings

Profile Picture

Profession

Renewable Energy Project Development Manager

location_on Turkey / İstanbul

Description

GENEL NİTELİKLER
  Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun (tercihen Makina, Elektrik, İnşaat veya
EnerjiSistemleri Mühendisliği)
 En az 9 yıl Yurtdışı/Yurtiçi Yenilenebilir Enerji (Güneş ve Rüzgar ağırlıklı) Projeleri ; iş
geliştirme, proje ve sözleşme yönetimi, izin süreçleri, tedarikçi seçimi, inşaat/uygulama, teknik
inceleme ve EPC/taahhüt konularında deneyimli,
 İleri düzeyde İngilizce bilen,
 Analitik düşünme yeteneğine sahip,
 Proaktif ve hedefe yönelik, ekip çalışmasına yatkın,
 “Yıllık Enerji Üretim Raporu” hazırlama/hazırlatma konusunda deneyim sahibi
 Finansal modelleme konusunda bilgi sahibi olan,
 Maliyet yönetimi ve kalite yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi,
 Güçlü müzakere ve iletişim becerilerisine sahip,
 Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan,
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan takım arkadaşımızı arıyoruz.
 
İŞ TANIMI
 Yurt dışı ve yurt içi Yenilenebilir Enerji Projeleri (Rüzgar,Güneş başta olmak üzere projenin
hedeflerine ulaşabilmesi doğrultusunda proje paydaşları (danışmanlar, taşeronlar, ilgili kamu
kurumları vb.) ile proje aktivitelerinin koordine edilmesi ve yönlendirilmesinin sağlanması,
 Yurtdışı Yenilenebilir Enerji Projeleri pazar araştırması yapılması ve teknik inceleme
raporlarının hazırlanması,
 Yurtdışı Bakanlıklar, şebeke operatörleri ve yerel idare ile görüşmelerin yürütülmesi,
 İhalesine girilmesi düşünülen yurtdışı Yenilenebilir Enerji Projeleri için ilgili departmanlar ile
koordinasyonu ve ihale dosyasının hazırlanması,
 Finansal model girdilerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 Proje ile ilgili ekipman, inşaat ve elektrik işleri için tekliflerin toplanmasının organize edilmesi,
 Projeye başlamadan önceki izin ve onayların, kamulaştırma işlemlerinin yapılmasının organize
edilmesi,
 Alınan lisans ve ruhsatlar için yasal süreçlerin takibinin yapılması,
 Proje’nin başlangıç  bütçesinin oluşturulması gibi süreçlerden sorumlu olacaktır.

keyboard_arrow_right